Chủng Viện Phanxico

Chủng Viện Phanxico tọa lạc tại 9, TP.HCM
Cơ sở Duy Chinh chuyên sản xuất và cung cấp các mặt hàng: tượng Chúa, Mẹ, Các Thánh, tranh phù điêu, tượng décor, bàn toà, bàn lễ, tượng giả cổ,…